Skip to main content

Site blog

Praca zdalna – stanowisko PIP

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia: W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – ustna, cz...

Zmiana warunków zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy – covid-19

Zmiana warunków zatrudnienia oraz obniżenie wymiaru czasu pracy – covid-19Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze...