Skip to main content

6 Courses

Kadry

Czy pracownik może otrzymać dwie odprawy emerytalne?

Pracownik może podjąć dodatkowe zatrudnienie u tego samego lub innego pracodawcy. Pracodawca, który zatrudnia dodatkowo pracownika musi uważać, aby rodzaj...

Kadry

Podróże służbowe

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...

Kadry

Wypłata minimalnego wynagrodzenia

Pracownik świadcząc pracę w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymać od pracodawcy kwotę minimalnego wynagrodzenia, nawet wówczas, gdy umowa o pracę nie wskazywała...

Kadry

Obliczenie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca świadczona z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego wymiaru czasu pracy, wynikającego z obowiązującego systemu i rozkładu...

Kadry

Zwolnienia okolicznościowe od pracy

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...

Kadry

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pośród wielu obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na pracownika, znajdziemy obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku oraz przepisów...