Skip to main content

2 Courses

Urlopy

Urlop wypoczynkowy – udzielanie urlopu wypoczynkowego

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest realizowane corocznie. Jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy lub pracownika, dochodzi do sytuacji, gdy urlop...

PayPal

Urlopy

Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

Za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Pracownik objęty jest ustawową gwarancją...

PayPal