Skip to main content

7 Courses

Tworzenie harmonogramów czasu pracy 2022 - warsztaty
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Tworzenie harmonogramów czasu pracy 2022 - warsztaty

Tworzenie grafików pracy dla pracowników zawsze nastręczało wielu problemów, które w głównej mierze sprowadzały się do braku odpowiedniej liczby pracowników. Niejednokrotnie na etapie tworzenia harmonogramu dochodziło do planowania pracy w godzinach nadliczbowych. 

Proponowane szkolenie wskazuje jak zgodnie z obowiązującymi przepisami ułożyć harmonogram w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym.

Systemy czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Systemy czasu pracy

Pracodawca w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty tymi postanowieniami obowiązany jest ustalić systemy...

PayPal
Wnioski pracowników dotyczące czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Wnioski pracowników dotyczące czasu pracy

Pracownik uprawniony jest do składania wniosków związanych z czasem pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca może lub musi wyrazić zgodę na udzielenie pracownikowi...

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal
Czas pracy – planowanie i rozlicznie czasu pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Czas pracy – planowanie i rozlicznie czasu pracy

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest realizowane corocznie. Jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy lub pracownika, dochodzi do sytuacji...

PayPal
Zasady sporządzania świadectwa pracy
Czas pracy
Preview Course

Czas pracy

Zasady sporządzania świadectwa pracy

Wszędzie tam, gdzie czas pracy zostaje ustalony na zasadzie elastyczności, należy oczekiwać, że jednym z dokumentów tworzonych na potrzeby jego planowania, będzie harmonogram...

PayPal