Skip to main content

5 Courses

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego
Wynagrodzenia
Preview Course

Wynagrodzenia

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady być dniami wolnymi...

Prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego
Wynagrodzenia
Preview Course

Wynagrodzenia

Prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Jest to pełny roczny wymiar, jeżeli przyjąć, że pracownik...

Praca w porze nocnej
Wynagrodzenia
Preview Course

Wynagrodzenia

Praca w porze nocnej

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady...

PayPal
Obliczenie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta
Wynagrodzenia
Preview Course

Wynagrodzenia

Obliczenie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta

Praca wykonywana jest najczęściej od poniedziałku do piątku, gdzie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Niedziele oraz święta powinny co do zasady...

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenia
Preview Course

Wynagrodzenia

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Nie do rzadkości należy sytuacja, gdy pracodawca zmuszony jest wypłacić zwalnianemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy...

PayPal